Pattaya City

ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงที่คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาของตนเอง ส่งผลให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นหลายเท่าตัว เพราะ“อุบัติเหตุ” นอกจากเกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้ว ยังอาจเกิดขึ้นได้จากตัวของผู้ขับขี่เองด้วย สิ่งที่สำคัญในการใช้รถใช้ถนน คือผู้ขับขี่ต้องมีสติและสมาธิในการขับรถ งดการใช้โทรศัพท์เด็ดขาด
เมืองพัทยาขอเชิญผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่มีวินัย เคารพกฎ ตลอดเส้นทาง และทุกครั้งก่อนเดินทางควรศึกษาเส้นทางและขับขี่อย่างมีสติ ตรวจสภาพรถ เช็คน้ำมัน ลมยาง ก่อนเดินทาง ดื่มไม่ขับ ทั้งคนขับและคนนั่ง ง่วงไม่ขับ พักผ่อนให้เพียงพอ ขับขี่อย่างมีน้ำใจแก่เพื่อนร่วมทาง
สำหรับผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุ แจ้งเหตุได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโทร 1669 ทั่วประเทศ ขับขี่ปลอดภัย ยืดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งขัด เตรียมร่างกายให้พร้อม เท่านี้ทุกคนก็จะเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดวันหยุดยาว

Last modified: 23 ѹҤ 2019