Pattaya City

รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนนาเกลือ

รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนนาเกลือ

วันนี้ (23 ธ.ค. 62) เวลา 15.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า โดยมี บริษัทผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ บริเวณถนนนาเกลือ

ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญกิจธนา ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและระบายน้ำฝนถนนสว่างฟ้า ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก Box Culvert ขนาด 2.10 x 2.10 เมตร จำนวน 2 ช่อง เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมถนนนาเกลือฝั่งตะวันออก ตั้งแต่แยกลานโพธิ์ช่วงทางเข้าตลาดอมรถึงแยกนำชัย รวมระยะทาง 175 เมตร

ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำดังกล่าว พร้อมเทคอนกรีตไปแล้ว 85% แต่ยังไม่ได้คืนผิวจราจร เนื่องจากต้องรอให้ผิวคอนกรีตเซตตัวดีก่อน จึงจะคืนผิวจราจรได้ และหลังจากนี้จะทยอยดำเนินการบดอัดผิวพร้อมเทคอนกรีต เพิ่มเติมส่วนที่เหลืออีกประมาณ 20 เมตร สำหรับบ่อหน่วงรับน้ำ ขนาด 6.00 × 10.00 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแยกไฟแดง (นำชัย) อยู่ระหว่างดำเนินงานฯ ประกอบกับมีการจราจรคับคั่งอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้รับเหมาต้องดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง ซึ่งจุดนี้บริษัทผู้รับเหมาจะพยามเร่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนปีใหม่

ทั้งนี้เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่การก่อสร้างให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ตามช่องทางดังนี้ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) และ เว็บไซต์ pattayacityevents.com เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

Last modified: 18 Զع¹ 2020