Pattaya City

เมืองพัทยาเดินหน้าให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดช่องลม พร้อมเดินหน้าให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 6 ชุมชน เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

เมืองพัทยาเดินหน้าให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดช่องลม พร้อมเดินหน้าให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 6 ชุมชน เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

วันที่ (25 ธ.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ วัดช่องลม นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน ภายใต้โครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ ซึ่งงานดังกล่าวมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลเมืองพัทยา มิตรไมตรีคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา อสม.เมืองพัทยา และภาคเอกชน ร่วมให้บริการด้านต่างๆ ฟรี ตลอดงาน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาร่วมรับบริการอย่างคับคั่ง

ด้วยส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมพื้นที่ 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกระทิงลาย ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ ชุมชนลานโพธิ์ ชุมชนวัดช่องลม ชุมชนต้นกระบก และชุมชนบ้านโรงไม้ขีด โดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ ชุมชนวัดช่องลม โดยภายในงานมีกิจกรรมให้บริการครบวงจรจากทุกหน่วยงานของเมืองพัทยาและภาคเอกชน มาร่วมกันออกหน่วยให้บริการฟรี อาทิ ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพ โดยวิธีทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง (เช่น มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ (ตรวจหาระดับไขมันในเลือด) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคตับ (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี) ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง บริการด้านการแพทย์แผนไทย รับปรึกษาอาการเจ็บป่วย และให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร บริการด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการ X-ray ปอด บริการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริการ ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง โดยวิธี Ultra sound การตรวจประเมินสภาวะสมอง นอกจากนี้ยังมีบริการรับเรื่องร้องทุกข์ แจกภาชนะรองรับมูลฝอย และให้ความรู้การคัดแยกขยะอินทรีย์ บริการให้ความรู้ เกี่ยวกับผังเมือง EEC บริการรับเรื่องดูดล้างท่อในซอยและถนนสาธารณะที่อุดตัน เพื่อสะดวกต่อการระบายน้ำ บริการให้คำแนะนำการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ , ผู้พิการ บริการให้คำแนะนำการขอรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด บริการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ บริการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน บริการให้ความรู้เรื่องภาษี บริการรับคำร้องการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บริการให้ความรู้ด้านกฎหมาย บริการตัดผมโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ และบริการอื่นๆ อีกมากมายสำหรับประชาชน

สำหรับการจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ครั้งต่อไป ตรงกับวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ วัดจิตตภาวัน เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับบริการด้านต่างๆ ฟรี ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

Last modified: 25 ѹҤ 2019