Pattaya City

ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ “6th Central Group Cycling Championship 2020” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ “6th Central Group Cycling Championship 2020” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (26 ธ.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายคมกฤษณ์ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ผู้แทนสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และผู้แทน สภ.เมืองพัทยา สภ.นาจอมเทียน โรงพยาบาลเมืองพัทยา มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ พัทยา และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษาและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครบรอบ 65 พรรษา ในปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “6th Central Group Cycling Championship 2020 @ Central Festival Pattaya Beach” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 04.00 น. – 10.00 น. โดยกำหนดเส้นทางการแข่งขันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช รวมระยะ 70 กิโลเมตร 62 กิโลเมตร และ 22 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เรื่องสุขภาพให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และจัดซื้อจักรยานให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา ได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากจัดการแข่งขันให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมซื้อจักรยานและส่งมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งรถเข็นไฟฟ้าเพื่อส่งมอบให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานทางเรียบฯ ในวันนี้จึงได้ประชุมพิจารณารูปแบบเส้นทางการแข่งขัน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ ด้านการอำนวยความสะดวก การขออนุญาตใช้พื้นที่สวนสาธารณะเมืองพัทยาเพื่อจัดกิจกรรม CSR เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นไม้จำนวน 500 – 1,000 ต้น รถสุขาเคลื่อนที่ การปฐมพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ในที่ประชุมจะมีการนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ กลุ่มย่อยอีกครั้ง พร้อมทั้งมอบหมายให้ พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง จัดทำแผนการจราจร เพื่อนำเสนอและกำหนดเส้นทางการแข่งขันที่ชัดเจนในการประชุมครั้งหน้า

Last modified: 27 ѹҤ 2019