Pattaya City

ประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ชุมชนบ้านเกาะล้านในวันอังคารที่ 13 มี.ค. นี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)

ประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ชุมชนบ้านเกาะล้านในวันอังคารที่ 13 มี.ค. นี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)

วันนี้ (25 ก.พ. 63) เวลา 14.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ชุมชนบ้านเกาะล้าน ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2563 นี้ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในแนบขนานกับหาดพัทยา ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียง 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่นักท่องเที่ยว ชอบมาเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เรือลาก เรือสกี ดำน้ำดูปะการัง เกาะล้านเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาช้านาน เพราะอยู่ใกล้กับพัทยามาก ตามเกาะมีหาดทรายขาวละเอียดและแนวปะการัง มีหลายหาด ซึ่งเป็นนิยมของนักท่องเที่ยว จึงส่งผลให้ประชากรในพื้นที่มีรายได้ ดังนั้นเรื่องสุขภาพของประชากรเป็นสิ่งสำคัญ ที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ในการนี้ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของประชาชน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงให้ครอบคลุมพื้นที่เกาะล้าน ในวันนี้จึงได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาชนชุมชนบ้านเกาะล้าน ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ซึ่งเดิมกำหนดจัดที่วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน) ซึ่งในวันดังกล่าวบริเวณวัดฯ มีตลาดนัดขายของ ซึ่งทำให้พื้นที่บริเวณวัดไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งในที่ประชุมมีมติเปลี่ยนสถานที่เป็นโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) โดยภายในงานมีกิจกรรมให้บริการครบวงจรจากทุกหน่วยงานของเมืองพัทยาและภาคเอกชน มาร่วมกันออกหน่วยให้บริการฟรี อาทิ ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพ โดยวิธีทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง (เช่น มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ (ตรวจหาระดับไขมันในเลือด) วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อโรคตับ (ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี) ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง บริการด้านการแพทย์แผนไทย รับปรึกษาอาการเจ็บป่วย และให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร บริการด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ บริการทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการ X-ray ปอด บริการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบริการ ตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง โดยวิธี Ultra sound การตรวจประเมินสภาวะสมอง นอกจากนี้ยังมีบริการรับเรื่องร้องทุกข์ แจกภาชนะรองรับมูลฝอย และให้ความรู้การคัดแยกขยะอินทรีย์ บริการให้ความรู้ เกี่ยวกับผังเมือง EEC บริการรับเรื่องดูดล้างท่อในซอยและถนนสาธารณะที่อุดตัน เพื่อสะดวกต่อการระบายน้ำ บริการให้คำแนะนำการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ , ผู้พิการ บริการให้คำแนะนำการขอรับเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิด บริการรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ บริการรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน บริการให้ความรู้เรื่องภาษี บริการรับคำร้องการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย บริการให้ความรู้ด้านกฎหมาย บริการตัดผมโรงเรียนเสริมสวยเกศศิริ และบริการอื่นๆ อีกมากมายสำหรับประชาชน นอกจากนี้ภายในงานครั้งนี้จะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เกาะล้าน จำนวน 111 ราย และมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 พร้อมแจกเจลล้างมือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงการป้องกันของเชื้อไวรัสดังกล่าว พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลทำความสะอาด กวาดล้างถนนเก็บขยะในพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันดังกล่าวอีกด้วย เพื่อให้กิจกรรมหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ณ ชุมชนบ้านเกาะล้าน ในครั้งนี้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด

เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับบริการด้านต่างๆ ฟรี ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 0562 ต่อ 148 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

Last modified: 27 Ҿѹ 2020