Pattaya City

พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2563

พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2563

วันนี้ (22 ก.พ.63) หลังจากพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2563 โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาในช่วงบ่าย​แล้ว การแข่งขันกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ เมืองพัทยาประจำปี 2563 ระหว่างกรรมการชุมชน​ อสม. และประชาชนในชุมชนเขตเมืองพัทยาก็ได้เริ่มต้นขึ้น โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 คน แบ่งเป็นสีออกเป็น 6 สี ได้แก่​ สีฟ้า​ สีเขียว​ สีชมพู​ สีน้ำเงิน​ สีส้มและสีม่วง​ โดยเน้นความสนุกสนานและสร้างความเป็นทีม มีการบูรณาการวางแผนทำงานร่วมกัน โดยมีคำขวัญในปีนี้ “มุ่งมั่นสร้างสามัคคี กีฬาดีสัมพันธ์ สานฝันคนพัทยา ” ซึ่งในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทกีฬาสากล ได้แก่ เปตอง วอลเลย์บอล ฟุตซอลและประเภทกีฬาพื้นบ้าน​ ​ ซึ่งบรรยากาศตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน และเป็นกันเองระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง​ และหลังจากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ​ โดย​ นายรณกิจ​ เอกะสิงห์​ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานในการมอบรางวัล​ ร่วมด้วย นายบรรลือ​ กุลละวณิชย์​ รองนายกเมืองพัทยา​ นายวรพต​ พงษ์พาลี​ นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์​ นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา​ นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา​ นางสาวพรรณี​ ลิ้มเจริญ​ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม​ และหัวหน้าส่วนราชการ​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน​ อันจะส่งผลต่อการบูรณาการทำงานร่วมกัน​อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Last modified: 27 Ҿѹ 2020