Pattaya City

รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 และติดตามการบริหารจัดการขยะบนเกาะล้าน

รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 และติดตามการบริหารจัดการขยะบนเกาะล้าน

วันนี้ (25 ก.พ.63 ) เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 10 โดยมีนางสาวสถาพร ละวิโรจน์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 10 พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชมภายในโรงเรียน ทั้งนี้ จากการลงพื้นตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยามอบให้กับโรงเรียนในสังกัดให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งพบว่าอาหารที่นักเรียนได้รับประทานนั้นมีมาตรฐาน สด สะอาด และสามารถเติมอาหารได้ตลอดจนกว่าจะอิ่ม สร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น คณะผู้บริหารได้เดินทางไปยังจุดพักขยะ เกาะล้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะ บนพื้นที่ 12 ไร่ ซึ่งในอดีตมีการทิ้งขยะจนเต็มพื้นที่ พบว่าในขณะนี้พื้นที่ทิ้งขยะเริ่มโล่งเตียน มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ตกค้างจำนวน 5 หมื่นตัน โดยมีการดำเนินการคลุมทับด้วยแผ่น HPDE และติดตั้งท่อพีวีซี เพื่อระบายก๊าซสู่ชั้นบรรยากาศ ป้องกันการเผาไหม้ นอกจากนั้นบริเวณพื้นที่ติดริมถนนได้จัดทำรั้วกำแพงล้อมรอบบ่อขยะ ความยาว 250 เมตร โดยประมาณ พร้อมประตูเหล็กเข้า-ออก กว้าง 2.4 เมตร สูง 3 เมตร เพื่อลดปัญหากลิ่นและภาพอันไม่พึงประสงค์

นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายเน้นย้ำการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้กำจัดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และพิจารณาใช้เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง เรื่องสุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ซึ่งเมืองพัทยาได้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการบนเกาะล้าน ทำการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สำหรับขยะแห้งทางเมืองพัทยาจะนำมาดำเนินการจัดเก็บให้ ส่วนขยะเปียกให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ครัวเรือนบริหารจัดการเอง ซึ่งพบว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถลดปริมาณขยะลงเหลือวันละประมาณ 12 ตัน จาก 25 ตัน ทั้งนี้หากกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะบนเกาะล้านภายในสิ้นปีนี้ ปัญหาขยะบนเกาะล้านก็จะหมดไป ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของพัทยาในอนาคตต่อไป

Last modified: 18 Զع¹ 2020