Pattaya City

สมาคมครูมวยไทยประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5

สมาคมครูมวยไทยประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5

ตามที่เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมครูมวยไทย กำหนดจัดงาน “มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 8 – 17 มีนาคม 2563 ณ เมืองพัทยา ซึ่งงานดังกล่าวมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จาก 6 ทวีป 50 ประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (ไวรัสโควิด-19) ที่แพร่ระบาดในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายถึงชีวิต และกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือองค์กรหน่วยงานต่างๆ งดจัดงาน โดยเฉพาะงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจาย ทาง เลือด เหงื่อ น้ำลาย น้ำตา น้ำเหลืองจากเลือด น้ำมูกเสมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุการแพร่ของไวรัสโควิด-19 ได้
คณะผู้จัดงาน เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและห่วงใยสุขภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะผู้เข้าแข่งขัน ผู้เข้าชมงาน ที่มีจำนวนนับพันคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัย จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 5 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีความคืบหน้าเกี่ยวการจัดงานดังกล่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

Last modified: 27 Ҿѹ 2020