Pattaya City

TCEB บูรณาการร่วมกับเมืองพัทยาและพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เปิดตัวโครงการแรก “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” ลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์ตรง พัฒนาเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

TCEB บูรณาการร่วมกับเมืองพัทยาและพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เปิดตัวโครงการแรก “ประชุมเมืองไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทย” ลงพื้นที่สัมผัสประสบการณ์ตรง พัฒนาเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

วันนี้ (26 ก.พ.63)เวลา 11.00 น. สวนฟ้าใสไอโกะ ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมนำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้แทนจากองค์กรต่างๆและสื่อมวลชนสัมผัสประสบการณ์สถานที่จัดงานไมซ์ ประชุมสัมมนาในประเทศไทยพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมีนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือ TCEB กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้, โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกลินทร์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ผู้ประกอบการ ร้านค้า และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นตลาดและเพิ่มค่าใช้จ่ายชุมชน โดยให้กลุ่มองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐบูรณาการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ผ่านการจัดการประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และเพื่อให้สอดรับนโยบายของรัฐบาลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดโครงการ”ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาคเอกชน นำงานประชุมสัมมนาขององค์กรไปจัดนอกสถานที่ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อเกื้อหนุนชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านการกระจายรายได้ การสร้างงาน สร้างอาชีพและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพบริการให้สอดรับกับความต้องการของธุรกิจ โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมนำคณะผู้บริหารระดับสูงองค์กรและสื่อมวลชน สัมผัสประสบการณ์สถานที่จัดงานไมซ์ประชุมสัมมนาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ภายใต้โครงการ”ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ’ พร้อมทำกิจกรรม Coffee workshop และร่วมเปิดร้านกาแฟ Coco Coffee by บ้านตะเคียนเตี้ย เพื่อแสดงถึงการเปิดร้านอย่างเป็นทางการ สร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเมืองพัทยามีความพร้อมในการรองรับสถานที่ในการจัดประชุม รวมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อร่วมกระจายรายได้สู่ชุมชนทั่วภูมิภาค และส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไปในอนาคต

Last modified: 27 Ҿѹ 2020