Pattaya City

ประชุมเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่ “NEO Pattaya” ยุคใหม่ สะดวกสบาย ครบครัน ทุกมิติ

ประชุมเตรียมปรับภูมิทัศน์ฯ เพื่อยกระดับเมืองพัทยาสู่ “NEO Pattaya” ยุคใหม่ สะดวกสบาย ครบครัน ทุกมิติ

วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมปรับภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยา โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางในการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยา โดยจะดำเนินการขยายผิวการจราจรเพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทาง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ความร่มรื่นตลอดแนวชายหาดพัทยา รวมระยะทาง 3,000 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ครบครัน มีห้องน้ำ มีจุดล้างตัวสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมแสงไฟส่องสว่าง ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยหลังจากนี้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแบบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณารูปแบบ และความเหมาะสมต่อไป

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3849789861698396&id=259115847432500

Last modified: 15 Ҥ 2020