Pattaya City

ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้า“ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 ชุมชนเกาะล้าน

ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้า“ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 ชุมชนเกาะล้าน

วันนี้ (31 ส.ค.64) เวลา 11.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้า“ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19 ชุมชนเกาะล้าน ซึ่งมีนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง จ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีแนวทางที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันและร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในระดับหมู่บ้านและชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสีฟ้า“ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด -19” ขึ้น ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้อำเภอบางละมุงดำเนินการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในชุมชนเกาะล้าน จัดทำโครงการนำร่องตามโครงการหมู่บ้านสีฟ้า“ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด 19” ชุมชนเกาะล้าน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนเกาะล้านสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และเป็นการพัฒนานำร่องเพื่อเป็นแบบอย่างให้หมู่บ้าน / ชุมชนอื่นต่อไป ทั้งนี้จะมีการประชุมคณะทำงานฯ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4792371994106840/?d=n

Last modified: 1 ѹ¹ 2021