Pattaya City

นายกเมืองพัทยาชี้แจงแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดถนนสุขุมวิทกับ ถนนพัทยาใต้ อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

นายกเมืองพัทยาชี้แจงแบบก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดถนนสุขุมวิทกับ ถนนพัทยาใต้ อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันนี้ (7 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น เกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดถนนสุขุมวิทกับ ถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีการศึกษาออกแบบไว้ 3 รูปแบบ คือ

  1. รูปแบบอุโมงค์ทางลอด (tunel) ซึ่งจะก่อสร้างเป็นรูปแบบอุโมงค์บนถนนสุขุมวิท เพื่อลอดผ่าน 2 ทางแยก คือ แยกพัทยาใต้และแยกเทพประสิทธิ์ แบ่งเป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางยาวรวมกว่า 2 กม.
  2. รูปแบบสะพานยกระดับ (Over pass) ซึ่งก่อสร้างบนถนนสุขุมวิทขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ เพื่อข้ามแยกพัทยาใต้ ซึ่งเป็นจุดตัด​ จากนั้นจึงลดระดับลงมาที่ระดับถนนจนถึงทางแยกเทพประสิทธิ์จะก่อสร้างสะพานยกระดับอีก 1 สะพานเพื่อข้ามแยกเทพประสิทธิ์
  3. รูปแบบสะพานยกระดับและอุโมงค์ทางลอด (Over pass & tunel) โดยจะทำการก่อสร้างสะพานยกระดับบนถนนสุขุมวิทเพื่อข้ามจุดตัดทางแยกพัทยาใต้ก่อนจะลดระดับลงมาที่ระดับถนน
    โดยที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมไซมีส โฮเทล พัทยา ซึ่งมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรธุรกิจ สถาบันศึกษาและศาสนสถานในพื้นที่ สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ เข้ารับร่วมรับฟังฯ
    ทั้งนี้​ เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเมืองพัทยาจะดำเนินการก่อสร้างในรูปแบบของสะพานข้ามแยกนั้น วันนี้นายกเมืองพัทยาได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่า ขณะนี้โครงการฯอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ และประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน​ โดยเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นรูปแบบและความเหมาะสมตามลำดับขั้นตอน ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเป็นกลุ่มๆ เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณารูปแบบการก่อสร้าง และดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด และรองรับความเจริญเติบโตในการพัฒนาเมืองพัทยาตามโครงการต่างๆ ของ EEC ในอนาคตต่อไป
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4814335418577164&id=259115847432500

Last modified: 9 ѹ¹ 2021