Pattaya City

ผอ.รพ.บางละมุง และสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 เข้าพบนายกเมืองพัทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผอ.รพ.บางละมุง และสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 เข้าพบนายกเมืองพัทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันนี้(6 ต.ค.64) เวลา 13.00 น. นพ.วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง และนายธีระศักดิ์ ภาระเวช ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 (สพป.ชลบุรี) พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4909351042408934/?d=n

Last modified: 7 Ҥ 2021