Pattaya City

สำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกเมืองพัทยา

สำนักงานชลประทานที่ 9 เข้าเยี่ยมคาราวะนายกเมืองพัทยา

วันที่ 6 ต.ค.64 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าคาราวะนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมหารือครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4909751449035560&id=259115847432500

Last modified: 7 Ҥ 2021