Pattaya City

เมืองพัทยารับมอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด จากกอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ปันน้ำใจมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง

เมืองพัทยารับมอบถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด จากกอ.รมน.จังหวัดชลบุรี ปันน้ำใจมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง
วันนี้ (7 ต.ค. 64) เวลา 09.45 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายมาโนช หนองใหญ่ รับมอบถุงยังชีพ 40 ชุด จากพันเอก มงคล นามจิตร หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จ.ชลบุรี ผู้แทนจากกอ.รมน.จ. ชลบุรี โดยแบ่ง 6 ชุดไปผู้ป่วยติดเตียง และ 34 ชุด นำไปมอบให้กับชุมชนทัพพระยา และชุมชนวัดชัยมงคล ทั้งหมดเป็นพื้นที่โดยรอบพระตำหนักริมผา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายชุมชนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของกอ.รมน.จังหวัดชลบุรี

Last modified: 8 Ҥ 2021