Pattaya City

นายกเมืองพัทยาลงตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ รพ.เมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยาลงตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ รพ.เมืองพัทยา
วันนี้ 12 ต.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน​ ณ​ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Last modified: 14 Ҥ 2021