Pattaya City

ประชุมพิจารณาการบริหารจัดการลานกีฬา​ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและพัสดุครุภัณฑ์
โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณใต้สะพานลอยรถข้ามทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย

ประชุมพิจารณาการบริหารจัดการลานกีฬา​ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและพัสดุครุภัณฑ์
โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณใต้สะพานลอยรถข้ามทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย

วันนี้​( 12​ ต.ค.64)​ เวลา​ 09.00​ น. ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
นายวุฒิศักดิ์​ เริ่มกิจการ​ รองนายกเมืองพัทยา​ เป็นประธานประชุมพิจารณาการบริหารจัดการลานกีฬา
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างและพัสดุครุภัณฑ์​ โครงการก่อสร้างลานกีฬา​ บริเวณใต้สะพานลอยรถข้ามทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย​ โดยมีนายวรพจ พงษ์พาลี​ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา​ นายเสรี​ จำปาเงิน​ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว​ หัวหน้าส่วนราชการ​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​
เข้าร่วมประชุมฯ

เมืองพัทยาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณใต้สะพานลอยรถข้ามทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮายตามสัญญาจ้างเลขที่ 116/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 งบประมาณตามสัญญาจ้าง 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วนั้น

ในวันนี้จึงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการลานกีฬาครุภัณฑ์​ โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณใต้สะพานลอยรถข้ามทางไปท่าเรือแหลมบาลีฮาย​ สิ่งก่อสร้างและพัสดุครุภัณฑ์ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล​ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันต่อไป

Last modified: 14 Ҥ 2021