Pattaya City

มพย. เร่งฉีดวัคซีน สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

มพย. เร่งฉีดวัคซีน สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส​ COVID-19 ในประเทศไทยจำนวนเพิ่มมากขึ้น นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มีความห่วงใยประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ จึงได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเชิงรุก โดยมอบหมายให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ฯ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงตามชุมชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยา อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งในวันนี้ (15 ต.ค. 64) เป็นแผนการเดินหน้าฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน​ 13 ราย ซึ่งหลังจากนี้จะมี อสม.ในเขต คอยติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อรายงานอาการต่อทีมแพทย์ต่อไป

https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4939763389367699/?d=n

Last modified: 18 Ҥ 2021