Pattaya City

19 ต.ค. นี้ เมืองพัทยาเดินหน้า…ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกสำหรับนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามปกติ

19 ต.ค. นี้ เมืองพัทยาเดินหน้า…ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกสำหรับนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามปกติ

นายกเมืองพัทยา เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี ในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ดีเดย์วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 จำนวน 4,662 คน เพื่อสร้างความมั่นใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองจากสถานการณ์ COVID-19 เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบปกติต่อไป
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ทั้ง 11 แห่ง ว่า ขณะนี้เมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโรค COVID-19 โดยทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยาแจ้งตัวเลขนักเรียนในเขตพื้นที่มีทั้งสิ้น 5,326 ราย และผู้ปกครองแสดงความจำนงให้บุตรหลานฉีดวัคซีนแล้ว 4,662 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 % ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
“เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจำนวน 5,000 โดส โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ระหว่างวันอังคารที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 นี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของการฉีดวัคซีน เนื่องจากอาจมีผู้แสดงความจำนงขอฉีดเพิ่มเติม เมืองพัทยาก็จะดำเนินการฉีดให้โดยไม่เสียสิทธิ์แต่อย่างใด”
ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปของเมืองพัทยาครั้งนี้จะมีการฉีดจำนวน 2 เข็ม สำหรับเข็มที่ 2 ได้กำหนดเว้นระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญพิจารณาความพร้อมเรื่องของเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติได้ต่อไป
ส่วนกลุ่มเด็กประถมและเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่อยู่ในเกณฑ์การรับวัคซีนในขณะนี้ มีข้อแนะนำคือใช้มาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง หากดำเนินการได้ผลดีก็ยังสามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้
นายสนธยา กล่าวต่ออีกว่า หลังจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว เมืองพัทยายังมีระบบดูแลและเฝ้าระวังเพื่อติดตามอาการและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยทีมสาธารณสุขและโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบเดียวกับผู้ใหญ่ อาทิ มีการเฝ้าระวังอาการแพ้รุนแรงช่วง 30 นาทีแรกหลังฉีด มีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องอีก 30 วัน
นอกจากนั้น ยังมีคำแนะนำเป็นข้อปฏิบัติตัวภายใน 7 วันหลังฉีดวัคซีนจากทีมสาธารณสุขว่า ไม่แนะนำให้เด็กออกกำลังกายหนักๆ เพราะจะทำให้หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงความรู้สึกเหนื่อยจากการออกกำลังอาจทำให้กังวลและไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากวัคซีนหรือไม่ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรร่วมมือกับเมืองพัทยาในการดูแลบุตรหลานด้วย
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4948230745187630&id=259115847432500

Last modified: 18 Ҥ 2021