Pattaya City

มพย.ร่วมกับสโมสรเจ็ตสกี เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันเจ็ตสกีเอ็นดูรานซ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

มพย.ร่วมกับสโมสรเจ็ตสกี เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันเจ็ตสกีเอ็นดูรานซ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วันนี้(18 ต.ค.64) เวลา 13.30 น. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีเอ็นดูรานซ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายสุชาติ ขุนเจ๋ง ประธานสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยา นายสถาพร นะวมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทสยามวอเตอร์คราฟท์ แอนด์ เพาเวอร์สปอร์ต นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ตัวแทนจากสภ.เมืองพัทยา สาธารณสุขจังหวัด รพ.เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251
เมืองพัทยาร่วมกับสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยากำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีเอ็นดูรานส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ให้กับนักกีฬาเจ็ตสกีเอ็นดูรานซ์ได้พัฒนาฝีมือ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสนองตอบนโยบายของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างชื่อเสียงรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เมืองพัทยา
วันนี้จึงได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่การจัดงาน การอำนวยความสะดวก ด้านการรักษาความปลอดภัย การจราจร ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการพยาบาลการประชาสัมพันธ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันเจ็ตสกีเอ็นดูรานซ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน และอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
สอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ฝ่ายพัฒนาการกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร. 038 253128 หรือที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4948521485158556/?d=n

Last modified: 19 Ҥ 2021