Pattaya City

เมืองพัทยาร่วมกับเจ้าท่าจัดระเบียบแหลมบาลีฮาย ช่วงวันหยุดยาว ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เมืองพัทยาร่วมกับเจ้าท่าจัดระเบียบแหลมบาลีฮาย ช่วงวันหยุดยาว ต้อนรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (18 ต.ค.64) เวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่จัดระเบียบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย
นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการจัดระเบียบ บริเวณโดยรอบแหลมบาลีฮาย โดยเน้นไปที่การจัดระเบีบบการจราจร เพื่อให้มีความคล่องตัว พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนยังเกาะล้าน เพราะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันในสัปดาห์นี้ พร้อมทั้งสั่งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัย และควบคุมความเป็นระเบียบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาต่อไปในอนาคตอีกด้วยhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4948531278490910&id=259115847432500

Last modified: 19 Ҥ 2021