Pattaya City

เริ่มแล้ว..!! เมืองพัทยาดีเดย์ฉีดไฟเซอร์เข็มแรก สำหรับนักเรียนในสังกัด ร.ร.มพย.

เริ่มแล้ว..!! เมืองพัทยาดีเดย์ฉีดไฟเซอร์เข็มแรก สำหรับนักเรียนในสังกัด ร.ร.มพย.

วันนี้(19 ต.ค.64) เวลา 09.30 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา และคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการและให้กำลังใจเด็กนักเรียนที่มารับวัคซีน ตลอดจนพูดคุยกับผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่มาออกหน่วยให้บริการวัคซีนไฟเซอร์กับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา​ 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ

โดยในวันนี้มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาเข้ารับวัคซีค จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จำนวน 1,433 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศัลยบุตรบำเพ็ญ) จำนวน 166 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จำนวน 251 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จำนวน 338 คน, โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) จำนวน 214 คน รวมนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้ทั้งหมด จำนวน 2,402 คน

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนเมืองพัทยา ทั้ง 11 แห่ง ว่า ขณะนี้เมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี เพื่อสร้างความปลอดภัยจากโรค COVID-19 โดยทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยาแจ้งตัวเลขนักเรียนในเขตพื้นที่มีทั้งสิ้น 5,326 ราย และผู้ปกครองแสดงความจำนงให้บุตรหลานฉีดวัคซีนแล้ว 4,662 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5 % ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

“เมืองพัทยาได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรก จำนวน 5,000 โดส โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ระหว่างวันอังคารที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 นี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของการฉีดวัคซีน เนื่องจากอาจมีผู้แสดงความจำนงขอฉีดเพิ่มเติม เมืองพัทยาก็จะดำเนินการฉีดให้โดยไม่เสียสิทธิ์แต่อย่างใด”
ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปของเมืองพัทยาครั้งนี้จะมีการฉีด จำนวน 2 เข็ม สำหรับเข็มที่ 2 ได้กำหนดเว้นระยะห่างประมาณ 3-4 สัปดาห์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญพิจารณาความพร้อมเรื่องของเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนตามปกติได้ต่อไป
ส่วนกลุ่มเด็กประถมและเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่อยู่ในเกณฑ์การรับวัคซีนในขณะนี้ มีข้อแนะนำคือใช้มาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง หากดำเนินการได้ผลดีก็ยังสามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้ และหลังจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว เมืองพัทยายังมีระบบดูแลและเฝ้าระวังเพื่อติดตามอาการและความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง โดยทีมสาธารณสุขและโรงพยาบาลเมืองพัทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบเดียวกับผู้ใหญ่ อาทิ มีการเฝ้าระวังอาการแพ้รุนแรงช่วง 30 นาทีแรกหลังฉีดวัคซีน มีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องอีก 30 วัน
นอกจากนั้น ยังมีคำแนะนำเป็นข้อปฏิบัติตัวภายใน 7 วันหลังฉีดวัคซีน จากทีมสาธารณสุขว่า ไม่แนะนำให้เด็กออกกำลังกายหนักๆ เพราะจะทำให้หัวใจต้องทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงความรู้สึกเหนื่อยจากการออกกำลังอาจทำให้กังวลและไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากวัคซีนหรือไม่ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองควรร่วมมือกับเมืองพัทยาในการดูแลบุตรหลานด้วย

https://www.facebook.com/259115847432500/posts/4951636214847083/?d=n

Last modified: 19 Ҥ 2021