Pattaya City

เมืองพัทยาร่วมประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 นี้

ฉบับที่ 681/60 ประจำวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

เมืองพัทยาร่วมประชุมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 นี้

เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (25 ก.ย.60) พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวัฒนา  แท่นแก้วหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา และนายพุฒิเศรษฐ์  เจริญพจน์ หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนบำรุงรักษาและบูรณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมวัดหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีพระปลัดไตรวัชร์ จิตตปญโศ ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม และมีนางวชิรา  น่วมเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ร่วมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยวันถวายพระเพลิงพระบรมศพตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติที่ 394/2560 เห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจัดพิธีอุปสมบท เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา จังหวัดละ 89 รูป ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน นั้น ในการนี้ จังหวัดชลบุรีได้ประสานกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว โดยกำหนดให้วัดหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นสถานที่ในการอุปสมบทฯ พร้อมทั้งได้มีคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4988/2560 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลทุกตำบลในอำเภอบางละมุง และคณะกรรมการฝ่ายฆราวาสซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอบางละมุง และได้ทำการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในพิธีวันที่ 15 และ 16 ตุลาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับในส่วนของเมืองพัทยา รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการอำนวยการ โดยมีนายกเมืองพัทยาร่วมเป็นคณะกรรมการในการร่วมวางแผนการจัดงาน อำนวยการจัดงาน ควบคุมดูแล และติดตามการจัดงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเป็นคณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยได้มอบหมายให้สำนักการช่างร่วมออกแบบ ตกแต่งสถานที่ ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และโต๊ะหมู่บูชา เครื่องอัฐบริขาร ตกแต่งปะรำพิธี ทั้งนี้ จะมีพิธีปลงผมนาค ขอขมากรรม พิธีบรรพชา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และมีพิธีอุปสมบทในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป..

ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 26 ѹ¹ 2017