Pattaya City

อำเภอบางละมุง ขอความร่วมมือ ท่าน หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น

อำเภอบางละมุง ขอความร่วมมือ ท่าน หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกท่าน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการพนักงาน ในสังกัด สมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ของอำเภอบางละมุง โดยขณะนี้ยังสามารถสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จนถึงวันที่ 30 กย 2560 นี้

Last modified: 19 Ҥ 2017