Pattaya City

ถึงคิวจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและวงศ์อมาตย์ เพื่อยกระดับชายหาดให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกหาด ตามนโยบายของคณะ คสช.

ถึงคิวจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาและวงศ์อมาตย์ เพื่อยกระดับชายหาดให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกหาด ตามนโยบายของคณะ คสช.
วันนี้ (27 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 และรองประธานกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดกฎระเบียบข้อบังคับ ตามนโยบายของคณะ คสช. เพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรูปแบบไปในทิศทางเดียวกันทุกหาด ก่อให้เกิดสวยงาม คงความเป็นธรรมชาติมากที่สุด โดยมีนายวศินภัทร ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยตรี สุวิทย์ ลากลาง คณะรักษาความสงบในพื้นที่เขตอำเภอ บางละมุง กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดระเบียบฯ และผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา จำนวน 118 ราย ผู้ประกอบการร่มเตียงวงศ์อมาตย์ จำนวน 18 ราย เข้ารับฟังรายละเอียด พร้อมรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และบัตรสุขลักษณะประจำตัว ที่ระบุชื่อ – สกุล หมายเลขล็อคประกอบการ เพื่อความระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการตรวจสอบ
ตามที่เมืองพัทยาได้กำหนดนโยบายในการจัดระเบียบร่มเตียง เพื่อการคืนที่สาธารณะ และกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ว่าด้วยเรื่อง การกางร่มเตียงผ้าใบชายหาด นั้น คณะกรรมการจัดระเบียบฯ จึงได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ประกอบกับเมืองพัทยาได้รับสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนร่มเตียงผ้าใบ มอบให้ผู้ประกอบการทุกล็อค ล็อคละ 20 ร่ม และเตียงอาบแดด (ปรับพนักพิง) พร้อมเบาะรองนอน จำนวน 24 เตียง ซึ่งร่มเตียงจะออกโทน สีเอิร์ธโทน สไตล์ธรรมชาติ มีขนาด 42 นิ้ว มี 18 ก้าน มอบให้ประกอบการร่มเตียงทุกหาด เพื่อให้มีรูปแบบสีสันที่เหมือนกันทุกชายหาด และยึดถือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ห้ามตั้งราคาเกินตามมตราฐานโดยไม่ให้มีการโอนให้ทายาท หากผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบการได้หรือเสียชีวิตให้คืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ พร้อมเดินหน้าปรับเปลี่ยนล็อคผู้ประกอบการร่มเตียงทั้งสองชายหาด เป็น 1 ล็อค 1 ราย มีขนาด 9×7 เมตร และจับฉลากหมุนเวียนปรับเปลี่ยนล็อค เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติ ให้มีความสวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างลักษณ์ใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา

ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 27 ѹ¹ 2017