Pattaya City

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สานต่อกระแสละคร “บุพเพสันนิวาส” บูมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เตรียมจัดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561”

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สานต่อกระแสละคร “บุพเพสันนิวาส” บูมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เตรียมจัดงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561”

(20 มี.ค.61) เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ร่วมด้วยนายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา พร้อมคณะกรรมการและอนุกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยามีเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักการช่าง สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักการสาธารณสุข และสำนักปลัด เข้าร่วม เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ประกอบกับในขณะนี้ละครบุพเพสันนิวาสทางไทยทีวีสีช่อง 3 กำลังเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ มีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผสมผสานวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแก่เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงร่วมกับเมืองพัทยา องค์กรและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 โดยรูปแบบของการจัดงานจะมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมเดินรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เริ่มจากบริเวณสามแยกพัทยากลางไปยังเวทีกลาง ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเดินโชว์แบบชุดผ้าไทยย้อนยุคและร่วมสมัย อีกทั้งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป จะจัดให้มีซุ้มการแสดงและจัดจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารและขนมไทยพื้นบ้านโดยฝืมือของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งมีการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย รวมทั้งการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ที่น่าสนใจมากมาย ณ บริเวณสามแยกพัทยากลางไปจนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.

ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 21 չҤ 2018