Pattaya City

23 และ 26 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรมทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย (สุนัขและแมว) ฟรี! ณ ชุมชนพัทยาเหนือ

ฉบับที่ 139/61 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561

23 และ 26 มีนาคมนี้..เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรมทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย (สุนัขและแมว) ฟรี! ณ ชุมชนพัทยาเหนือ

ด้วยเมืองพัทยา โดยกลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีแผนดำเนินการในทุกชุมชนภายในเขตเมืองพัทยา จำนวน 42 ชุมชน และวัด จำนวน 14 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 – 6 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการช่วยลดอัตราการเพิ่มจำนวนสัตว์เลี้ยงในเขตเมืองพัทยา และลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ในปัจจุบัน ในการนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย ฟรี! ณ ที่ทำการชุมชนพัทยาเหนือ ในวันที่ 23 และวันที่ 26 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
ผู้สนใจสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าร่วมรับบริการ ฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826 หรือที่คุณหมอสุรพงษ์ 086 884 8406 คุณหมอก้อง 086 337 5622 และคุณหมอเจ 086 393 1399 ในวัน และเวลาราชการ


ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 22 չҤ 2018