Pattaya City

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ ธ.กรุงไทย และซีพีออลล์ จัดงานแถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 เพื่อโชว์ชิ้นงาน

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ ธ.กรุงไทย และซีพีออลล์ จัดงานแถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 เพื่อโชว์ชิ้นงาน
“THAI CULTURE AND RELIGION” ที่จะเข้าร่วมแสดงในงานเทศกาลทิวลิปบานเมืองกังหันลม ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยเน้นศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก

วันนี้ (27 มี.ค. 61) เวลา 14.00 น. สวนนงนุชพัทยา จัดงานแถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018
ที่ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น ฮอล์ล 1 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารซีพีออลล์ (จำกัด) มหาชน ร่วมเป็นประธานงานแถลงข่าวฯ ซึ่งมีพลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา แขกผู้เกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมชมความงดงามของการแสดง “อารยธรรมสยาม” และเดินชมการแสดงชิ้นงานการจำลองพาเหรดดอกไม้ ที่จะเข้าร่วมโชว์แสดงในงานเทศกาลทิวลิปบานเมืองกังหันลม BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

สวนนงนุชพัทยา กำหนดจัดงานแถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาและชาวไทย ได้รับรู้ถึงชิ้นงานที่สวนนงนุชจะนำไปเข้าร่วมแสดงงานพาเหรดดอกไม้ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 เนื่องจากผ่านที่มา สวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมประกวดฯ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ หลายปีซ้อนมาอย่างต่อเนื่องสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด และในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 2 ที่สวนนงนุชพัทยา ได้เข้าร่วมงานแต่ไม่ได้เข้าร่วมประกวด โดยเข้าร่วมในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ที่นำเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ และยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านชิ้นงานต่างๆ อาทิพระพุทธรูป หมายถึง การนับถือศาสนาพุทธช้าง หมายถึง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เรือสุพรรณหงส์ แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะอันงดงามของไทย ภายใต้ คอนเซป THAI CULTURE AND RELIGION วัฒนธรรมศาสนาของประเทศไทย
ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยและซีพีออลล์ ได้ ให้เกียรติเข้าร่วมสนับสนุนในการเข้าร่วมโชว์การแสดงชิ้นงาน ในงานเทศกาลทิวลิปบานเมืองกังหันลม BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่สวนนงนุชพัทยา ในนามประเทศไทย ได้เข้าร่วมโชว์เอกลักษณ์ความ เป็นไทย แสดงถึงสามัคคี กลมเกลียว ของคนไทย โดยสื่อผ่านจากการประดิษฐ์ดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ประดับตกแต่งให้วิจิตรตระการตา ในขบวนพาเหรดดอกไม้ ที่เมือง Bollentweeks เพื่อเป็นการแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมให้กับกลุ่มประเทศยุโรป ได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นต่อไป…
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 27 չҤ 2018