Pattaya City

เมืองพัทยาให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยาแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมืองพัทยาให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยาแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(27 มี.ค.61) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเมืองพัทยาแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 51 คน ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการบุคคลของนักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โดยได้เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่ทันสมัย จึงได้นำคณะนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในการทำงานขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานและแนวทางในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป..

ภาพ : ฝ่ายบริหาร สำนักปลัด
ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

Last modified: 28 չҤ 2018