Pattaya City

2 เมษายนนี้..ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”สวมใส่ผ้าไทย..สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายนนี้..ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”สวมใส่ผ้าไทย..สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ประกอบกับในขณะนี้ละครบุพเพสันนิวาสทางไทยทีวีสีช่อง ๓ กำลังเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ มีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผสมผสานวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแก่เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงร่วมกับเมืองพัทยาองค์กรและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยในเวลา 17.00 น. จะมีการเดินขบวนรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เริ่มจากบริเวณสามแยกชายหาดพัทยากลางไปยังเวทีกลาง ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และในเวลา 19.30 น. จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเดินโชว์แบบชุดผ้าไทยย้อนยุคและร่วมสมัย พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจอีกมากมาย ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

ในการนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรบริเวณสามแยกชายหาดพัทยากลางไปจนถึงซอย 10ตั้งแต่เวลา 16.45 น. และจะทยอยเปิดการจราจรให้เป็นปกติเมื่อริ้วขบวนเคลื่อนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ริ้วขบวนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เมืองพัทยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้…

** ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สวมใส่ผ้าไทย..ชมศิลปะและการแสดงทางวัฒนธรรม..ร่วมอนุรักษ์มรดกไทยอันทรงคุณค่า..๒ เมษายนนี้.. ณ เมืองพัทยา.. **

Last modified: 30 չҤ 2018