Pattaya City

ѹ¹, 2017 Archive

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเมืองพัทยาอนุมัติกันเงินโอนไปตั้งจ่ายใหม่ จำนวน 19 ล้านบาท

สภาเมืองพัทยาอนุมัติกันเงินโอนไปตั้งจ่ายใหม่...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดอกดาวเรืองเหลืองสะพรั่งทั่วเมืองพัทยา น้อมรำลึกถวาย ร.9

ดอกดาวเรืองเหลืองสะพรั่งทั่วเมืองพัทยา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบรอบ 90 ปี สถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 8

วันนี้ (26 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น พลตํารวจตรีอนันต์...

ข่าวประชาสัมพันธ์